Kalibratek Endüstriyel Ölçüm ve Kalibrasyon    Kalibratek Endüstriyel Ölçüm ve Kalibrasyon    Kalibratek Endüstriyel Ölçüm ve Kalibrasyon

Zeron ve Kalibratek petrol ve doğalgaz sektöründe, kaliteli ve güvenilir hizmet vermenin yanı sıra, yüksek çalışma standartları yerleştirmek amacıyla güç birliği yapmış iki hizmet firmasıdır. Amacımız, ülkemizde bu konulardaki bilgi birikimini arttırmak, standartların yerleşmesini sağlamak ve kaynaklarımızın etkin kullanımına katkıda bulunmaktır.

2000 yılından itibaren ağırlıklı olarak petrol ve gaz endüstrisi özelinde, arama, sondaj ve üretim aşamalarında verdiğimiz hizmetler şu şekilde özetlenebilir;

 • Sismik ölçümleme sistemleri için kabin ve bilgisayar sistemlerinin tasarlanması
 • Sismik ölçümleme ekipmanlarının bakım ve onarımı (ölçüm sistemleri, jeofonlar, patlatma kontrol aygıtları, telsizler, vibro denetleyiciler)
 • Kuyu kapasitesini belirlemek için perforasyon ve akış testlerinde kullanılacak ölçüm sistemleri tasarımı ve uygulaması
 • İletim boru hattı basınç ve sızdırmazlık testleri için ölçüm sistemlerinin tasarımı ve uygulaması
 • İletim boru hattı katodik koruma ölçümlerinin yapılması
 • Üretim tesislerinde ve uzak müşterilerde kullanılacak ölçüm ve analiz sistemlerinin anlık üretim ve tüketim değerlerini görüntüleyecek bir otomasyon altında birleştirilerek tasarlanması ve uygulanması
 • Basınç düşürme ve ölçüm istasyonlarının (RMS) planlanması, kurulumu, testleri ve devreye alınması
 • Doğalgaz satışlarının faturalandırması için iletim boru hattındaki gazın bileşenleri ve enerji analizlerinin gaz kromotograf ile kesintisiz olarak izlenmesi
 • Sismik, sondaj log, kuyu testi ve üretim tesisi verilerinin arşivlenmesi, istenilen sayısal formatlara dönüştürülerek en hızlı şekilde yurt içi ve dışındaki analiz merkezlerine iletilmesi 
 • Endüstriyel bilgisayar sistemlerinin sorunsuz çalışmasını sağlayacak standartların belirlenmesi ve buna uygun sistemlerin kurulumu
 • Meteorolojik ölçüm istasyonlarının tasarlanması ve kurulumu
 • Sahadaki tüm ölçüm sistem ve aygıtların periyodik denetim, kalibrasyon, bakım ve onarımlarının yapılarak sorunlarının giderilmesi
 • Web tabanlı veritabanı yazılımları ile ortak platformlar üzerinden hızlı ve etkin bilgi paylaşımına olanak sağlanması
 • Kablosuz bilgisayar ağ sistemleri, uydu üzerinden Internet bağlantısı, iletişim gereksinimleri ile ilgili ekipman sağlanması ve destek hizmetleri