RMS statik basınç testiRMS istasyonları kurulurken kaçak testleri yüksek hassasiyetli ölçüm sistemi ile kayıt edilir ve raporlanır. Bu testlerin uygunluğu akreditasyon firmaları tarafından defalarca onaylanmıştır.