Bilgisayar Sistemleri

Saha şartlarında kullanılacak özel bilgisayar sistemleri seçilir. Ayrıca kullanıcılara kolaylık sağlayacak yazılımlar ve düzenlemeler ile ilgili çalışmalar yapılır.

ISO 17799 / BS 7799Bilgisayar sistemleri olsun olmasın, kurumların en değerli varlığı olan bilginin uygun şekilde kullanılması ve korunması için standartlar konulması gereklidir. Kurumsal yapıya ve yapılan işe uygun prosedürler belirlenerek, bilginin kimler tarafından, nasıl ve ne şekilde kullanılıp saklanacağı belirlenir. Bu bilgiler bir araya getirilerek ISO 17799 standartlarına uygun kurumsal veri güvenliği el kitabı oluşturulur. Bilgisayar sistemlerinde kullanıcıların yetkileri ile ilgili ayarlamaların yapılması sayesinde, izinsiz kullanımlar ve kötü amaçlı yazılımların yüklenmesi engellenir. Böylece özellikle saha koşullarında çok fazla zaman, emek ve veri kaybına neden olan sorunların önüne geçilip etkin çalışma sağlanır. Bunun yanında kurumsal veri güvenliği kitabı sayesinde yeni personel için gerekli eğitim ve bilgilendirmeler hızlı ve kolay bir şekilde yapılır.

Yazılım ve sistem tasarımıSahadaki yazılımların ve bilgisayar sistemlerinin kurulması sırasında uyulması gereken standartlar belirlenir ve uygulaması yapılır. Bu sayede uygun yazılımların seçilmesi, yazılım lisanslarının veritabanı ile takibi, bilgisayarların sağlıklı çalışması için gerekli bakım prosedürlerinin belirlenmesi, arıza veya virus hasarı gibi durumlar için acil durum tedbirlerinin önceden alınması, yedekleme sistemlerinin kurulması, Internet erişiminin kontrol altında tutulması, yurtdışından gelen personelin sorunsuzca sisteme dahil olabilmeleri sağlanır. Tüm bu işlemler sayesinde kullanıcılar bilgisayar sorunlarıyla uğraşmak yerine asıl işlerine yönelebilir ve etkin çalışabilir.

Endüstriyel BilgisayarPetrol ve doğalgaz alanında kullanılacak tüm elektronik ekipmanların bazı koşulları sağlaması gerekir. Bilgisayar sistemleri de herhangi bir patlamaya neden olacak şekilde kıvılcım oluşturmamalı, dayanıklı, kolay bozulmayan parçalardan yapılmış olmalıdır. Gerektiğinde saha koşullarında kolayca onarılabilmelidir. Güneş ışığı altında, nemli, çok sıcak veya soğuk ortamlarda kullanılabilmeli, düşük enerji tüketimine sahip olup enerji kesintisi durumunda uzun süreler çalışabilecek yedek sistemlere sahip olmalıdır. Bu konularda gereksinime uygun çeşitli çözümler üretilir.