Mudlogging

Mud Logging, sondaj sırasında kullanılan bir ölçüm ve kayıt sistemidir. Açılan kuyunun yapısının jeologlar tarafından sondaj sırasında daha iyi anlaşılabilmesine ve bu sayede sondajın yönetilmesine yardımcı olur. Bunun yanında mühendis ve sondörler için sondajın sağlıklı yapılmasına yardımcı olan çeşitli veriler sağlar. Kesilen tabakalardan gelen gaz var ise bunun analizini yapar. Tehlikeli olabilecek durumları önceden görmeye ve önlem almaya olanak tanır. Tüm sondaj kayıtları sayısal veri ve basılı belge olarak arşivlenir. Operatörün bu veriler ile kesi incelemesi sonuçarını bir araya getirerek oluşturduğu litoloji grafiği ile kuyunun yapısı detaylı olarak gösterilir.

Hardware DesignBoş bir konteynerden başlanarak tüm teçhizatı ile hazır anahtar teslimi sistemler kurulur. Gerekli her türlü malzemenin belirlenmesi, siparişi, imal edilmesi, kurulumu, işletilmesi ve bakımı yapılır. Hazırlanan sistemler değişik sondaj makinalarına uyarlanır. Bunun dışında Petron gibi hazır üretilmiş donanımlar kullanılarak gerekli tüm aksesuarları ve ek donanımları ile mud-logging sistemi oluşturulur.

MLU sistemiElektronik sistem tamamen patlama emniyetli (Exproof) yapıdadır. Ölçüm sisteminin yanısıra mobilizasyona uygun tek parçadan oluşan bilgisayar, ağ ve uydu sistemleri kullanılır. Sisteme uygun özel yazılım seçilerek kurulur ve kalibrasyonu yapılarak eğitimleri verilir. Uydu Internet sistemi ve sondaj sahasındaki diğer bilgisayarların bağlanacağı ağ sistemleri de bu birim içine kurularak tek noktadan tüm sondaj sahasının iletişim gereksinleri çözülür. Jeoloji laboratuvarı için gerekli tüm malzemeler belirlenir ve tedarik edilir. Her türlü malzeme için kontrol listeleri hazırlandığından operasyon sırasında bir eksiklik yaşanması engellenir.