Ölçüm ve Kalibrasyon

Hava sıcaklığından tüm bir tesisin ölçümlerinin yapılmasına kadar geniş bir alanda sistem tasarımları yapılır. Ölçüm araçlarının doğruluğu kalibrasyon laboratuvarı ile sağlanır.

 

 

 

KalibrasyonÖlçümlerde kullanılacak elektronik ve mekanik aygıtların doğruluğu, standartlara uygun araçlar kullanılarak kontrol edilir. Gerektiğinde kalibrasyon yapılır ve sonuçlar rapor halinde sunulur. Mobil laboratuvarımız ile sondaj sahası, üretim tesisi veya fabrika gibi yerlere gidilerek pek çok cihazın kısa sürede yerinde kontrol ve kalibrasyonu yapılır.

Kuyu akış testiSondaj sonucunda yapılacak kuyu açılışı için belirlenmiş test yöntemine göre hazırlık yapılır. Ölçüm ve yedek sistemlerin kalibrasyon ve işlev kontrolu yapılır. Kuyubaşı ve separatör bağlantıları yapıldıktan sonra perforasyon başlangıcından itibaren kuyubaşı basıncı, sıcaklığı ile separatör basıncı, sıcaklığı ve akış değerleri kayıt edilir. Değişik akış hızlarındaki kapasite hesabı ve kuyunun kapatılması ile basınç toparlanmasının kaydı yapılır. Gaz örnekleri alınarak kromatografik analizi yapılır, gazın bileşenleri ve kalorifik enerji değeri hesaplanır. Bu sonuçlar test bitiminde raporlanarak Internet üzerinden iletilir.

Boru hattı testiYüzey tesisleri ile boru hatlarının monte edilmesinden sonra yüksek basınç altındaki kaçak testleri çok yüksek hassasiyet ile yapılır. Basınç ve sıcaklık kaydı yapılarak güneşin veya hava sıcaklığının etkisine bağlı basınç değişimleri bile ayırtedilebilir. Bu testlerin sonuçları Bureu Veritas gibi onay kuruluşları tarafından defalarca onaylanmıştır.

Tesis ölçümleriDoğal Gaz üretim tesisinde çalışan aygıtların üretim parametreleri, gerektiğinde genişleyebilir sayısal sistem kullanılarak kağıt ve bilgisayar ortamlarına kayıt edilir. Basınç, sıcaklık, sıvı seviyesi, sıvı ve gaz akış miktarları, gaz analizi, BTU hesabı, hava durumu, rüzgar hızı ve dew point gibi ölçümler yapılır. Her ölçümün özelliğine uygun metodoloji belirlenir ve buna uygun sistemler kurularak yazılımlar geliştirilir. Gerekli olan kontrol bilgisayarları özel olarak tasarlanıp kurulur. Müşteri sayaçlarına GSM şebekesi üzerinden ulaşarak, tüketim değerlerinin sayaçların yanına gitmeden ölçülmesi ve bilgilerin geliştirilen veritabanı yazılımında saklanarak istenen raporların kolayca hazırlanması sağlanır. Uydu Internet bağlantısı kurularak bu verilere uzaktan erişim olanağı da sağlanır. Zaman içinde eklenen başka tesislerin ölçüm sistemlerinin birarada çalışmaları sağlanır.