Tesis ölçümleriDoğal Gaz üretim tesisinde çalışan aygıtların üretim parametreleri, gerektiğinde genişleyebilir sayısal sistem kullanılarak kağıt ve bilgisayar ortamlarına kayıt edilir. Basınç, sıcaklık, sıvı seviyesi, sıvı ve gaz akış miktarları, gaz analizi, BTU hesabı, hava durumu, rüzgar hızı ve dew point gibi ölçümler yapılır. Her ölçümün özelliğine uygun metodoloji belirlenir ve buna uygun sistemler kurularak yazılımlar geliştirilir. Gerekli olan kontrol bilgisayarları özel olarak tasarlanıp kurulur. Müşteri sayaçlarına GSM şebekesi üzerinden ulaşarak, tüketim değerlerinin sayaçların yanına gitmeden ölçülmesi ve bilgilerin geliştirilen veritabanı yazılımında saklanarak istenen raporların kolayca hazırlanması sağlanır. Uydu Internet bağlantısı kurularak bu verilere uzaktan erişim olanağı da sağlanır. Zaman içinde eklenen başka tesislerin ölçüm sistemlerinin birarada çalışmaları sağlanır.