Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu (RMS)

Boru hatları ile gaz dağıtımı için gerekli olan istasyonların kurulumu ve işletilmesi sırasında çeşitli hizmetler verilir. Bu istasyonlar gaz basıncını ayarlamanın yanısıra ölçüm sistemlerini de içerirler. Basınç ve sıcaklık ölçümlerinin yanısıra, geçen gaz miktarının standart metreküp olarak hesaplamasını sağlayan hacim düzeltici sayaçların kurulum, bakım ve kalibrasyonları yapılır. Bu sayaçların ölçüm verilerinin kablosuz iletişim altyapısı ve geliştirilen veritabanı yazılımı ile istenilen herhangi bir yerden okunabilmesi ve raporlanabilmesi sağlanır.

Veri toplama ve otomasyonGeniş bir coğrafi alana yayılmış bulunan ölçüm sistemlerinin topladığı verilere istendiği zaman istendiği yerden ulaşabilen telemetri ve SCADA sistemleri kurulur. Bu uygulamalarda güneş pili destekli GSM şebekesi, kablosuz ağ, uydu bağlantılı Internet gibi çeşitli tipte altyapılar kulanılır. Tüm bilgiler canlı olarak izlenebilir. Sistemde uzaktan kontrollu vana, regülatör, motor gibi elemanların kullanılması ile tesislerin yönetimi ve acil durum müdahaleleri uzaktan erişim ile yapılabilir.

RMS statik basınç testiRMS istasyonları kurulurken kaçak testleri yüksek hassasiyetli ölçüm sistemi ile kayıt edilir ve raporlanır. Bu testlerin uygunluğu akreditasyon firmaları tarafından defalarca onaylanmıştır.

RMS ölçüm sistemleriGaz satışı için sevkedilen gazın miktarının doğru olarak hesaplanması çok önemlidir. Bunun için gazın hacmini, sıcaklığını ve basıncını ölçerek standart m3 veya ft3 olarak dönüşüm yapan ölçüm cihazları kurulur. Ölçülecek gazın özelliklerine bağlı olarak ölçüm elemanının seçimi (türbin, orifis, vorteks vb.) yapılır. Sayaçlar uygun şekilde kurulur, kalibrasyon, bakım ve onarımları yapılır. GSM şebekesi ile SCADA sistemi üzerinden veya yerinde bilgisayar ile okunarak, aylık, günlük, saatlik işletim ve tüketim bilgileri raporlanır.

RMS hesap danışmanlığıYüksek basınç ve kapasite için gerekli olan malzeme ve ölçüm düzenekleri pahalıdır. Bu nedenle varolan ve potansiyel müşterilerin gaz kullanım bilgileri olabilecek en yüksek kesinlikle belirlenerek istasyon planlaması yapılır. Böylece maliyeti uygun seçimler yapılır.