İletişim Hizmetleri

Saha koşullarında telefon, faks, Internet ve telsiz gibi sistemler ile iletişimin sağlanması için gerekli olan altyapı planlanır, kurulur ve sorunsuz işletilmesi ile ilgili çalışmalar yapılır.

Ex-Proof Radyo TelsizSondaj sahaları ve üretim tesislerinde gerek duyulan iletişimi sağlamak amacı ile telsiz sistemlerinin planlanması yapılır. Patlama emniyetli özel telsiz cihazlarının seçimi, uzak mesafe iletişim için röle istasyonlarının kurulması, izin işlemlerinin takibi gibi konularda danışmanlık ve proje denetimi hizmetleri verilir.

Uydu terminaliMaliyeti daha fazla olmakla birlikte uydular üzerinden yüksek hızlı ve güvenli Internet erişimi istenilen her yerde sağlanabilir. Günümüzde saha personelinin çoğu taşınabilir bilgisayar kullanır ve Internet erişimine gereksinim duyar. Operasyona en uygun uydu bağlantısının seçilmesi önemlidir. Aksi durumda yavaş erişim, yüksek maliyetler, bağlantı kesilmeleri gibi sorunlar çıkabilir. Hızlı, ekonomik ve ergonomik sistemler seçilerek, enerji tüketimi düşük, sessiz ve az yer kaplayan cihazlar ile çalışma ortamı korunur. Uydu Internet bağlantısının yüksek hızı sayesinde telefon görüşmeleri ve faks bağlantısı VoIP teknolojisi ile Internet üzerinden yapılır.

Virüsler veya maksadı aşan kullanım, erişim hızında yavaşlama ve kotalı bağlantılarda maliyet artışına yol açar. Uydu sistemine özel bir bilgisayar eklenerek Internet çıkışı otomatik olarak izlenip sınırlanır. Ayrıca hava tahmini siteleri veya antivirus güncellemesi gibi yazılımlar için her kullanıcının aynı bilgiye tek tek Internetten erişmesi yerine, ilk erişilen bilginin bu tampon bilgisayar üzerinde tutulması ve tekrar istendiğinde Internete erişmeden, hızla kullanıcıya sunulması sağlanır. Böylece sorunsuz ve fazla bakım gerektirmeyen bir iletişim sağlanır.

GPRS cardGSM şebekesinin kapsama alanında bulunulan bölgelerde ses, veri, faks ve Internet bağlantısı amaçlarıyla değişik GSM aygıtları kullanılır. GSM çevirmeli (dial-up) modemler kullanılabilir. Ancak çevirmeli bağlantının pahalı olması, çalışma ofisleri içinde yeterli sinyal alınamaması gibi sorunlar ve teknolojinin gelişmesi ile kablolu, Infrared ve Bluetooth bağlantılı cep telefonları ve modemler kullanılmaya başlanmıştır. Süreye bağlı dial-up bağlantı yerine iletilen veri miktarına bağlı ücretlendirilen ve daha hızlı olan GPRS servisinin başlaması ile buna uygun donanımlar kurulmaktadır. Böylece sürekli online kalma olanağının yanında önemli ölçüde tasarruf sağlanır.

GSM FaksÖzel GSM faks aygıtları veya bilgisayara bağlı GSM kartları ile faks olanağı sağlanır. En önemli konulardan biri, arka arkaya yürütülen sondaj operasyonlarında, kendi işleri ile meşgul yerli ve yabancı personele sorun çıkarmadan çalışabilecek sistemlerin kurulmasıdır. Bunun için saha koşullarına uygun, dayanıklı, aynı tipte aygıtlar seçilir. Böylelikle kullanıcıların farklı sistem ve aygıtları öğrenmesi yerine standart bir sistem ile iletişim ihtiyaçları çözülür, teknik destek gereksinimlerini ve sorunlar azaltılır.

Outdoor wirelessSahada farklı noktalar arasında ağ kablosu çekmek zorunda kalmadan bilgisayarlar arası iletişim sağlamak ve Internet bağlantısını paylaştırmak amacıyla kablosuz ağ sistemleri kurulur. Sondaj platformu ve mühendislerin ofislerine mudlogging verileri de bu sistem ile aktarılır. Böylece özellikle taşınma sırasında sistemlerin hızlı bir şekilde toplanması ve kurulması sağlanır. Kablosuz bağlantının etkin kullanımı için özel anten sistemleri ile daha güçlü ve sorunsuz iletişim altyapısı oluşturulur.

NMT TelefonGSM şebekesinin iyi çalışmadığı yerlerde NMT şebekesi uygun bir alternatiftir. Eski ve analog bir sistemdir. Uzak mesafelerde coğrafi engellere rağmen çalışır. Sahada GSM şebekesi yokluğunda yedek iletişim kanalı olarak kullanılır. Ayrıca telefon cihazına takılan uygun modül ile doğrudan standart faks makinası bağlanırarak herkes tarafından kullanılır.