Kuyu akış testiSondaj sonucunda yapılacak kuyu açılışı için belirlenmiş test yöntemine göre hazırlık yapılır. Ölçüm ve yedek sistemlerin kalibrasyon ve işlev kontrolu yapılır. Kuyubaşı ve separatör bağlantıları yapıldıktan sonra perforasyon başlangıcından itibaren kuyubaşı basıncı, sıcaklığı ile separatör basıncı, sıcaklığı ve akış değerleri kayıt edilir. Değişik akış hızlarındaki kapasite hesabı ve kuyunun kapatılması ile basınç toparlanmasının kaydı yapılır. Gaz örnekleri alınarak kromatografik analizi yapılır, gazın bileşenleri ve kalorifik enerji değeri hesaplanır. Bu sonuçlar test bitiminde raporlanarak Internet üzerinden iletilir.