GPRS cardGSM şebekesinin kapsama alanında bulunulan bölgelerde ses, veri, faks ve Internet bağlantısı amaçlarıyla değişik GSM aygıtları kullanılır. GSM çevirmeli (dial-up) modemler kullanılabilir. Ancak çevirmeli bağlantının pahalı olması, çalışma ofisleri içinde yeterli sinyal alınamaması gibi sorunlar ve teknolojinin gelişmesi ile kablolu, Infrared ve Bluetooth bağlantılı cep telefonları ve modemler kullanılmaya başlanmıştır. Süreye bağlı dial-up bağlantı yerine iletilen veri miktarına bağlı ücretlendirilen ve daha hızlı olan GPRS servisinin başlaması ile buna uygun donanımlar kurulmaktadır. Böylece sürekli online kalma olanağının yanında önemli ölçüde tasarruf sağlanır.

GSM FaksÖzel GSM faks aygıtları veya bilgisayara bağlı GSM kartları ile faks olanağı sağlanır. En önemli konulardan biri, arka arkaya yürütülen sondaj operasyonlarında, kendi işleri ile meşgul yerli ve yabancı personele sorun çıkarmadan çalışabilecek sistemlerin kurulmasıdır. Bunun için saha koşullarına uygun, dayanıklı, aynı tipte aygıtlar seçilir. Böylelikle kullanıcıların farklı sistem ve aygıtları öğrenmesi yerine standart bir sistem ile iletişim ihtiyaçları çözülür, teknik destek gereksinimlerini ve sorunlar azaltılır.