ISO 17799 / BS 7799Bilgisayar sistemleri olsun olmasın, kurumların en değerli varlığı olan bilginin uygun şekilde kullanılması ve korunması için standartlar konulması gereklidir. Kurumsal yapıya ve yapılan işe uygun prosedürler belirlenerek, bilginin kimler tarafından, nasıl ve ne şekilde kullanılıp saklanacağı belirlenir. Bu bilgiler bir araya getirilerek ISO 17799 standartlarına uygun kurumsal veri güvenliği el kitabı oluşturulur. Bilgisayar sistemlerinde kullanıcıların yetkileri ile ilgili ayarlamaların yapılması sayesinde, izinsiz kullanımlar ve kötü amaçlı yazılımların yüklenmesi engellenir. Böylece özellikle saha koşullarında çok fazla zaman, emek ve veri kaybına neden olan sorunların önüne geçilip etkin çalışma sağlanır. Bunun yanında kurumsal veri güvenliği kitabı sayesinde yeni personel için gerekli eğitim ve bilgilendirmeler hızlı ve kolay bir şekilde yapılır.