RMS ölçüm sistemleriGaz satışı için sevkedilen gazın miktarının doğru olarak hesaplanması çok önemlidir. Bunun için gazın hacmini, sıcaklığını ve basıncını ölçerek standart m3 veya ft3 olarak dönüşüm yapan ölçüm cihazları kurulur. Ölçülecek gazın özelliklerine bağlı olarak ölçüm elemanının seçimi (türbin, orifis, vorteks vb.) yapılır. Sayaçlar uygun şekilde kurulur, kalibrasyon, bakım ve onarımları yapılır. GSM şebekesi ile SCADA sistemi üzerinden veya yerinde bilgisayar ile okunarak, aylık, günlük, saatlik işletim ve tüketim bilgileri raporlanır.